Battle Tanks Nederland
http://www.battletanksnederland.nl/phpBB3/

Battle Regels (31-01-13 gewijzigd)
http://www.battletanksnederland.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=69&t=6981
Pagina 1 van 1

Auteur:  Rob Hoogkamp [ 12 jan 2013, 21:56 ]
Titel:  Battle Regels (31-01-13 gewijzigd)

Scenario Battle Regels

In dit document worden de regels voor Scenario Battles uitgelegd.
Iedere deelnemer dient de regels te kennen en toe te passen om een goed en ‘eerlijk’ verloop van een Battle te krijgen.
Aanpassen van de Scenario Battle Regels wordt gedaan door de Battle Commissie.

Bij Scenario Battles zijn de volgende zaken van belang:
1: Missie
2: Omstandigheden
3: Aanvang Battle en Battle Field
4: Partijen
5: Gedragsregels
6: Spelcontrole
7: Technische voorwaarden

Bijlagen:
1: Weight class indeling
2: IR LED inbouw
3: Scheidsrechter regels

1: Missie

a- In een Scenario Battle krijgen de partijen een opdracht die binnen een bepaalde tijd moet worden uitgevoerd.
b- De partij die zijn eigen opdracht (het eerst) vervult heeft gewonnen.
Toelichting:
Het zal duidelijk zijn dat de opdrachten voor de verschillende partijen aanleiding zullen zijn tot strijd. Bijvoorbeeld:
• partij 1: verover een gebied binnen 30 minuten, partij 2: verdedig het gebied
• partij 1: vernietig een bepaald voertuig binnen 30 minuten, partij 2: voorkom vernietiging

2: Omstandigheden

a- In een Scenario Battle gelden bepaalde aanvullende regels die van missie tot missie kunnen verschillen. Deze kunnen door de spelleiding vooraf worden verteld of per verrassing.
b- De omstandigheden staan op schrift.
Voorbeelden:
• Een brug wordt na 10 minuten vernietigd en kan niet meer gebruikt worden.
• Wegens sneeuwval in een bepaald gebied kan daar 1 minuut niet gereden worden.
• Wegens munitie tekort kunnen Shermans 1 minuut niet vuren.

3: Aanvang Battle en Battle Field

a- Als regel begint de battle na de lunch
b- Voorafgaand aan de battle vindt uitleg van het scenario plaats.
c- Het Battle Field kan bijvoorbeeld bestaan uit: gebouwen, bruggen, bomen. bossages, rivieren, hindernissen, maar ook kan belijning aangebracht zijn.
d- Het Battle Field wordt zonodig vooraf op tekening aangegeven.
e- Bij aankomst van de leden wordt men verzocht de onderdelen (gebouwen, bossages, bruggen e.d) globaal neer te zetten zoals aangegeven op tekening.
f- Zonodig vindt vooraf een aanpassing van de opstelling plaats.
g- Iedere partij heeft een basiskamp, waar de tanks zich voor aanvang van de battle opstellen.

4: Partijen

a- Er zullen minimaal 2 partijen (legers) zijn, (ieder met een eigen opdracht) bijvoorbeeld Amerikaans en Duits, maar het kan zijn dat een partij (leger) uit meer dan 1 legergroep bestaat. Bijvoorbeeld: het Amerikaans leger bestaat uit een legergroep Shermans en een legergroep Pershings. Dit zal per missie worden vastgesteld.
b- De spelleiding kan als onderdeel van het scenario bepalen dat er een commandostructuur geldt. Indien dit niet is vastgesteld zijn de deelnemers vrij te bepalen hoe zij al of niet samenwerken. Deelnemers in dezelfde legergroep kunnen door teamwork de kans op vervullen van de opdracht verhogen.
c- Mogelijk wordt vooraf gevraagd aan te geven met welke partij men speelt, dit om de krachsverhoudingen zo goed mogelijk te kunnen instellen.

5: Gedragsregels

a- Snelheid:
• Men dient er naar te streven bij rijden, keren en optrekken de ‘schaal snelheid’ aan te houden. (Voorbeeld: een werkelijk snelheid van 36 km/h komt overeen met een werkelijke snelheid van 10 m/s en een schaalsnelheid van 0,6 m/s. Dit is de snelheid die men heeft als men “voetje voor voetje” loopt.
• Indien de bovenstaande snelheid om technische redenen niet mogelijk is, dient men te proberen het rijgedrag zoveel mogelijk te matigen en niet als hinderlijk te laten ervaren.
b- Het is niet toegestaan tegen andere tanks aan te rijden.
c- Het is niet toegestaan tegen speelveld objecten aan te rijden.
d- Bestuurders blijven achter een aangegeven lijn en besturen van daaruit hun tank, indien geen lijn is aangegeven blijven zij 2 meter van de rand het battle field.
e- Bestuurders en toeschouwers lopen NIET door het slagveld (kans op blokkeren van ir signaal of beschadigen van materieel), tenzij noodzakelijk om schade aan / door tank te voorkomen. In dat geval wordt een time-out gevraagd bij de spelleider / scheidsrechter, die het spel even stillegt.
f- Een aangeschoten tank mag terugkeren naar het basis kamp voor reparaties en wacht daar 30 seconden alvorens weer in het spel mee te doen, reparatie door de tank te resetten (uit / aan).
g- Een aangeschoten tank mag buiten het directe slagveld worden gerepareerd door een support voertuig. Het duurt 30 seconden voor een tank is gerepareerd (resetten door uit / aan).
h- Een tank die vernietigd is rijdt met zo min mogelijk hinder voor andere tanks via de kortste route naar de zijkant van het Battle Field en vandaar naar het basiskamp en wordt achterstevoren geparkeerd (herkenbaar als vernietigd) en blijft daar tenzij er andere spelinstructies zijn.
i- Een stationaire eenheid blijft na vernietiging uitgeschakeld.

6: Spelcontrole

a- Voor aanvang van de battle wordt minimaal 1 scheidsrechter aangewezen. Deze zorgt voor een correct verloop van de battle.
b- Over een beslissing van een scheidsrechter is tijdens een battle geen discussie mogelijk en aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
c- De scheidsrechter kan een time-out instellen voor een ingreep of op verzoek van en deelnemer. Aanvang en beeindiging van een time-out wordt aangegeven door een fluitsignaal. Bij het begin van een time-out stoppen alle bestuurders de bediening van hun tank (stilstaan, niet vuren).

7: Technische voorwaarden

a- De standaarden van het Tamiya systeem zijn zoveel mogelijk maatgevend.
b- Actief deelnemende tanks dienen te zijn voorzien van een Battle-system (Tamiya of compatible).
c- Voertuigen zonder Battle-system kunnen alleen passief deelnemen (niet rijden) en dienen alleen ter decoratie.
d- Stationaire eenheden (geschut e.d.) kunnen deelnemen indien deze voorzien zijn van een Battle-system (inclusief IR ontvanger om uitschakeling mogelijk te maken). Een stationaire eenheid blijft na vernietiging uitgeschakeld.
e- De instellingen voor weight class (aantal treffers tot vernietiging en herlaad tijd) moeten zijn ingesteld volgens de indeling in de tabel in bijlage 1.
1- Voor Tamiya tanks geldt de opgaaf van Tamiya: light / medium / heavy.
2- Voor andere systemen geldt dat deze zich hier zoveel als mogelijk aan moeten houden binnen de mogelijkheden van het geinstalleerde systeem.
f- De IR Battle-led dient dusdanig te zijn ingebouwd dat weinig of geen strooïng zijwaarts optreedt.
1- Toegestaan zijn de originele inbouwmaten van Tamiya bij opzetstuk aan de loop of inbouw in de mantel van de koepel, tenzij deze in de praktijk te veel strooiing veroorzaken. In dat geval worden de regels aangepast
2- Toegestaan zijn systemen waarbij de LED is ingebouwd in de loop (minimaal 40 mm tussen de LED en de mond van de loop) of in de mantel (minimaal 15 mm tussen de LED en de rand van de mantel (of opzetstuk) bij een opening van 5 mm. Zie tekening bijlage 2
g- De ontvanger mag niet worden geblokkeerd door luiken, camouflage e.d. en moet zijn ingebouwd volgens de voorschriften van de leverancier.

Bijlage 1: Weight Class indeling

Afbeelding

Bijlage 2: Principe inbouw infrarood Led

Afbeelding

Bijlage 3: Scheidsrechter regels:

I. Beslissingen van de scheidsrechter zijn niet aanvechtbaar.

II. De scheidsrechter dient zich onpartijdig op te stellen.

III. De scheidsrechter kiest een overzichtelijke positie teneinde een goed overzicht te hebben.

IV. De scheidsrechter kan een Battle tijdelijk stoppen (time-out) om in te grijpen om:
IV.1. Een deelnemer tot de orde te roepen.
IV.2. Een gevaarlijke situatie te voorkomen.
IV.3. Stiekem hergebruik van uitgeschakeld materieel te verhinderen.

V. De scheidsrechter is geen deelnemer van de Battle.

VI. De scheidsrechter zal toezien op:
VI.1. Correct gedrag.
VI.2. Niet tegen gebouwen e.d. rijden.
VI.3. Correcte inbouw van de Battle-led.
VI.4. Correcte plaatsing van het Battle-system ontvanger.

VII. Geen onderdelen van het battlefield verplaatsen door:
VII.1. Er tegen aan rijden met tanks of andere voertuigen.
VII.2. Handmatig of op andere manier verplaatsen.
VII.3. Door anderen laten verplaatsen.


Printbare versie:
https://docs.google.com/file/d/0BzfX3fZv4jaFTGUxS1J5RTBLSEU/edit

Auteur:  Rob Hoogkamp [ 31 jan 2013, 16:13 ]
Titel:  Re: Battle Regels (31-01-13 gewijzigd)

Gewijzigd.

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/