Battle Tanks Nederland
http://www.battletanksnederland.nl/phpBB3/

Wetswijziging opzegging lidmaatschap
http://www.battletanksnederland.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=62&t=6315
Pagina 1 van 1

Auteur:  Ad Wouterse [ 21 dec 2011, 18:43 ]
Titel:  Wetswijziging opzegging lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen ervoor zorgen dat de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap op de hoofdpagina van hun website staat. Dit komt door een wijziging in de wetgeving over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.
Om die reden hieronder de regels voor aanvraag en opzegging van het lidmaatschap bij de BTN.

Het lidmaatschap van de BTN kan op elk moment worden aangevraagd.
Daarna loopt het eerste verenigingsjaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 kalenderjaar verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur ( bestuur@battletanksnederland.nl ), uiterlijk op 1 December van enig jaar.
Tussentijdse opzegging door een lid geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de contributie.
In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist het bestuur.

Pagina 1 van 1 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/